Kód predmetu:
N424E4_4B
Názov predmetu:
Etika a etiketa manažéra
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Etika a riadenie.
Zásady personálnej, korporačnej a podnikateľskej etiky.
Etika v podniku.
Porušovanie etických noriem.
Význam a úloha etických kódexov.
Etika v ekonomických aktivitách.
Etika v marketingu (v prezentácii, predajnej a distribučnej činnosti).
Etiketa a všeobecné pravidlá spoločenského správania.
Etiketa osobného styku.
Etiketa pracovných činností.
Etiketa obchodných činností.
Medzinárodné konferencie a zasadania.
Špecifiká etikety podľa národnej mentality.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS