Kód predmetu:
N414O6_4B
Názov predmetu:
Organická chémia II
Ukončenie a kredity:
skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:

1. Dusíkové zlúčeniny: nitrozlúčeniny a amíny
2. Oxozlúčeniny: aldehydy, ketóny a príbuzné zlúčeniny (sacharidy)
3. Karboxylové kyseliny, substituované kyseliny (aminokyseliny a peptidy) a deriváty kyselín
4. Heterocyklické zlúčeniny, nukleozidy a nukleové kyseliny

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS