Kód predmetu:
N422L0_4B
Názov predmetu:
Linux -- základná automatizácia
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
bash - opakovanie
Úvod do skriptovania
Jednoduché úlohy
-premenné
-cykly
-podmienky
Algoritmizácia zložitejších úloh
Vlastný skript
Prezentácia
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS