Kód predmetu:
N422O2_4B
Názov predmetu:
Operačné systémy
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Základy práce v OS UNIX,
práca so súbormi a adresármi,
archivácia,
vyhľadávanie,
spracovanie textových súborov,
vzdialené počítače.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS