Kód predmetu:
A422P2_4I
Názov predmetu:
Pokročilé metódy strojového učenia
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS