Kód predmetu:
A434K1_4I
Názov predmetu:
Kurz zimných športov v prírode
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Garant predmetu:
Mgr. Andrea Koláriková, PhD.
Výsledky vzdelávania:
Účastník nadobudne lyžiarske zručnosti a znalosti potrebné na vykonávanie rekreačného turistického lyžovania. Vie rozvíjať a zdokonaľovať pohybové a koordinačné schopnosti. Získa aktívny vzťah k lyžovaniu a zimným športom.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Kurz Zimných športov v prírode pozostáva z nácviku a zdokonaľovania jednotlivých prvkov techniky zjazdového lyžovania. Výučba prebieha blokovo (počas jedného týždňa) v malých skupinách, v závislosti od stupňa pokročilosti. Priama výučba. Teoretická časť 2 h, praktická časť 24 h.
Metódy a kritériá hodnotenia:
Zápočet.
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS