Kód predmetu:
A422W0_4B
Názov predmetu:
Webové technológie I
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS