Kód predmetu:
A422U4_4B
Názov predmetu:
Úvod do strojového učenia
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS