Kód predmetu:
A422P2_4B
Názov predmetu:
Projekt riadenia procesov
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS