Kód predmetu:
N424Z7_4B
Názov predmetu:
Základy finančnej gramotnosti
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Peniaze ako všeobecné platidlo.
Príjmy a výdavky.
Riadenie osobných financií.
Riadenie podnikových financií.
Ako fungujú banky.
Bankové nástroje.
Moderné bankové nástroje.
Ako a čím platíme.
Cenné papiere – niečo iné ako peniaze.
Zadĺžiť sa rozumne.
Úverové produkty.
Životné istoty a riziká.
Praktická aplikácia – použitie online učebnice.
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS