Kód predmetu:
A422O1_4B
Názov predmetu:
Optimalizácia
Ukončenie a kredity:
skúška (5 kreditov)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
M. Horváthová, M. Kvasnica (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS