Kód predmetu:
A422I1_4B
Názov predmetu:
Informatika II
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS