Kód predmetu:
A422D2_4B
Názov predmetu:
Distribuovaný systém riadenia revízií
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS