Kód predmetu:
A422D2_4B
Názov predmetu:
Distribuovaný systém riadenia revízií
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Garant predmetu:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
Vyučujúci:
J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS