Kód predmetu:
A422A0_4B
Názov predmetu:
Aplikácie diferenciálnych rovníc
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (3 kredity)
Garant predmetu:
doc. RNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Vyučujúci:
M. Langerová, P. Viceník (2023/2024 – Zimný semester)
M. Langerová (2022/2023 – Zimný semester)
M. Langerová (2021/2022 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Stručná osnova predmetu:
Plánované vzdelávacie aktivity:
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS