Kód predmetu:
N4190_4B
Názov predmetu:
Anorganická chémia
Ukončenie a kredity:
skúška (7 kreditov)
Obsah predmetu:
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS