Kód predmetu:
N422O0_4I
Názov predmetu:
Objektovo orientované programovanie
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
1. Práca s podmienkami, cyklami, funkciami, poliami a smerníkmi (dotácia 3/9)
 
a. Podmienky a cykly
b. Funkcie a smerníky
c. Statické a dynamické alokovanie polí

2. Základy používania štruktúr, jednoduché zreťazené zoznamy a vytváranie databáz (dotácia 3/9)
 
a. Štruktúry
b. Zreťazené zoznamy
c. Jednoduché databázy

3. Objektovo orientovane programovanie s použitím jednoduchej grafiky (dotácia 6/18)
 
a. Triedy a metódy tried
b. Dedičnosť a polymorfizmus
c. Grafika

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS