Kód predmetu:
N422I2_4I
Názov predmetu:
Informatika, digitalizácia a dokumentácia objektov dedičstva
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1. Štruktúra XML dokumentov (dotácia 1/2)
 
a. Správny zápis XML dokumentov
b. Stromová organizácia XML
c. Priemyselné štandardy odvodené od XML

2. Validácia XML dokumentov (dotácia 3/6)
 
a. Validácia pomocou DTD
b. Validácia pomocou XML Schema

3. Vyhľadávanie v XML dokumentoch pomocou XPATH (dotácia 2/4)
4. Transformácia XML dokumentov pomocou XSLT (dotácia 6/12)
 
a. Úvod do jazyka XSLT
b. Jednoduché transformačné šablóny
c. Rekurzívne volanie šablón

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS