Kód predmetu:
N422I0_4B
Názov predmetu:
Internetové a informačné systémy
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (2 kredity)
Obsah predmetu:
Informačné systémy – úvod
Analýza a návrh informačného systému
Statické webové stránky I – jazyk HTML
Statické webové stránky II – jazyk XHTML
Formátovanie webových stránok I – jazyk CSS
Formátovanie webových stránok II – jazyk CSS
Redakčné systémy (CMS, LMS, ...)
Webhosting a jeho služby
Internetové služby
Cloud computing
Elektronický obchod
Bezpečnosť na Internete
Virtuálne a vzdialené laboratória
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS