Kód predmetu:
N422R0_4I
Názov predmetu:
Robustné riadenie
Ukončenie a kredity:
skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
Úvod do robustného riadenia
Systémy s jedným neurčitým parametrom
Systémy s intervalovými neurčitosťami
Návrh robustného regulátora pre systémy s intervalovými neurčitosťami
Systémy s lineárnymi afinnými neurčitosťami
Stabilita polytopických systémov
Multilineárne neurčitosti
Zovšeobecnená Charitonovova veta
LMI v robustnom riadení
Robustná metóda umietnenia pólov
Neštruktúrované neurčitosti - analýza
Neštruktúrované neurčitosti - syntéza
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS