Kód predmetu:
N422P1_4I
Názov predmetu:
Projektové softvérové systémy
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Garant predmetu:
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
Vyučujúci:
J. Oravec (2022/2023 – Zimný semester)
J. Oravec (2021/2022 – Zimný semester)
J. Oravec (2020/2021 – Zimný semester)
J. Oravec (2019/2020 – Zimný semester)
J. Oravec (2018/2019 – Zimný semester)
M. Klaučo, M. Kvasnica (2017/2018 – Zimný semester)
F. Janeček (2016/2017 – Zimný semester)
J. Drgoňa, M. Kvasnica (2015/2016 – Zimný semester)
Výsledky vzdelávania:
Študent sa naučí používať nástroje slúžiace na správu verzií zdrojových kódov, získa vedomosti o centralizovanej a decentralizovanej architektúre, oboznámi sa s nástrojmi CVS, SVN, GIT a Mercurial.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
Stručná osnova predmetu:
1. Úvod do problematiky správy verzií softvérových projektov (dotácia 0/2)
2. Príklady použitia verzionovacích systémov v praxi (dotácia 0/2)
3. Centralizovaný vs. distribuovaný prístup, výhody a nevýhody (dotácia 0/2)
4. Centralizovaný prístup k správe verzií (dotácia 0/2)
5. Nástroj CVS (Concurrent Versions System) (dotácia 0/2)
6. Nástroj SVN (Subversion) (dotácia 0/2)
7. Distribuovaný prístup k správe verzií (dotácia 0/8)
 
a. Nástroj Mercurial
b. Nástroj GIT

8. Grafické užívateľské rozhrania (dotácia 0/2)
9. Ošetrenie konfliktov pri spájaní zmien (dotácia 0/2)
Plánované vzdelávacie aktivity:
Laboratórne cvičenia
Metódy a kritériá hodnotenia:
Predmet je ukončený obhajobou záverečného projektu
Vyučovací jazyk:
slovenský jazyk, anglický jazyk
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS