Kód predmetu:
N400T0_4I
Názov predmetu:
Tvorba vedeckých dokumentov
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
1. Úvod do problematiky tvorby vedeckých dokumentov
2. Výhody a nevýhody WYSIWYG systémov
3. MS Word, Libre Office, Google Docs a ich použitie
4-10 LaTeX
4. Úvod
5. Matematické konštrukcie
6. Správa rozsiahlych dokumentov
7. Práca s bibliografickými údajmi
8. Obrázky, tabuľky
9. Grafy a diagramy
10. Formáty exportu
11-13 Ostatné dokumentačné systémy
11. XML formáty
12. DocBook - základy
13. DocBook - transformácie
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS