Kód predmetu:
N424D0_4I
Názov predmetu:
Daňový systém
Ukončenie a kredity:
skúška (2 kredity)
Obsah predmetu:
Vymedzenie pojmu daň, funkcie daní vo fiškálnej politike štátu
Klasifikácia daní
Daňové prvky – hlavné
Daňové prvky - vedľajšie
Daňová sústava v SR
Priame dane – Daň z príjmov FO
Priame dane – Daň z príjmov PO
Ostatné priame dane
Nepriame dane – DPH
Nepriame dane – spotrebné dane
Zákon o správe daní
Vplyv daní na podnikateľské rozhodovanie daň. subjektov
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS