• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems
Process Control
FrontSeat
Double Degree
 • 13.2.2024 IAM v médiách

  IAM v .týždeň

  Pozrite si zaujímavý rozhovor, ktorý poskytol doc. Ing. Martin Klaučo, PhD. portálu .týždeň v rámci podcastu: .jednoducho veda: O tom, ako vyrábať lepšie a lacnejšie s Martinom Klaučom.

 • 13.2.2024 Podujatie

  Výjazdové zasadnutie IAM

  V dňoch 5.-6. februára sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie ÚIAM v Kočovciach, kde sme okrem iného zhodnotili naše doterajšie vedecké výsledky a analyzovali sme ďalšie možnosti zvýšenia kvality predmetov zabezpečovaných ÚIAM v nadchádzajúcom letnom semestri.

  FB-Fotka

 • 8.2.2024 IAM v médiách

  VESNA vo VEDA NA DOSAH

  Prečítajte si nový článok na portále Veda na Dosah o využívaní obnoviteľných zdrojov energie pri napájaní nášho inteligentného skleníka VESNA pomocou solárneho panelu.

  Veda na Dosah

 • 2.2.2024 Podujatie

  Týždeň otvorených dverí na FCHPT

  News

  V dňoch od 29. januára do 2. februára 2024 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) uskutočnil týždeň otvorených dverí známy pod názvom CHEMWEEK 2024. V rámci tejto akcie mali študenti stredných škôl možnosť nahliadnuť do viacerých laboratórií na fakulte.

 • 30.1.2024 Podujatie

  Prevádzkové údaje: odkiaľ, aké a čo s nimi?

  Dňa 12. marca 2024 sa vo vzdelávacom stredisku KIA v Gbeľanoch otvoria brány 1. ročníka odbornej konferencie ATP Journey 2024: „Prevádzkové údaje: odkiaľ, aké a čo s nimi?“. Zástupcovia významných výrobných podnikov a dodávatelia riešení predstavia pod jednou strechou to najlepšie v oblasti prevádzkových údajov. Cieľom podujatia je podať moderný pohľad na možnosti zberu, spracovania a najmä využitia údajov generovaných technologickými zariadeniami, linkami, procesmi pre potreby agilnejšieho a flexibilnejšieho fungovania priemyselných podnikov a zvýšenia ich efektivity, bezpečnosti a ekonomických výnosov. Podrobné informácie sú dostupné na stránke podujatia.

 • 25.1.2024 Podujatie

  Medzinárodná študentská konferencia POSTER 2024

  28. medzinárodná študentská konferencia elektrotechnika sa bude konať 23. mája 2024 na Fakulte elektrotechnickej ČVUT v Prahe. Študenti sa na konferenciu prihlásia zaslaním rozšíreného abstraktu (2 strany) alebo celého príspevku (4 strany). Termín na registráciu príspevkov je 23. marec 2024. Podrobné informácie sú na domovskej stránke konferencie.

 • 24.1.2024 Pracovná ponuka

  Ponuka práce vhodná pre študentov a absolventov IAM

  Spoločnosť ROEZ, s.r.o. ponúka pre našich absolventov/študentov zaujímavú pracovnú pozíciu programátora(kz) PLC (R&D). Pracovná pozícia zahŕňa programovanie PLC v rozvádzačoch a oživovanie zariadení a celých technológií R&D projektov v oblasti výroby čpavku a zelenej energetiky, práce na ostatných firemných zákazkách v oblasti klasickej a jadrovej energetiky a petrochémie. Viac informácií o pracovnej ponuke nájdete na profesia.sk .

 • 24.1.2024 Podujatie

  Obhajoby dizertačných prác

  V stredu 24.1.2024 sa na ÚIAM uskutočnili obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore kybernetika, v študijnom programe riadenie procesov na FCHPT STU v Bratislave. Svoje dizertačné práce úspešne obhájili Ing. Matúš Furka a Ing. Karol Kiš. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj v osobnom živote!

  FB-Fotky

 • 12.1.2024 Podujatie

  Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

  V piatok 12.1.2024 Ing. Ľuboš Čirka, PhD. z ÚIAM úspešne obhájil svoju habilitačnú prácu. V rámci obhajoby predniesol Ing. Ľuboš Čirka, PhD. svoju habilitačnú prednášku na tému: NORMAN Database System: zber a vyhodnocovanie údajov o "emerging substances" v životnom prostredí. Srdečne blahoželáme a prajeme, aby aj jeho vystúpenie pred Vedeckou radou FCHPT STU bolo rovnako úspešné!

  FB-Fotka

 • 12.1.2024 Novinka

  Študenti IAM medzi najlepšími študentmi FCHPT STU

  Vo štvrtok 30.11.2023 ocenil pán prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., dekan najlepších študentov FCHPT STU. Medzi ocenenými boli aj študenti nášho ústavu. Matúš Krivošík získal pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu FCHPT a STU v športe za reprezentáciu FCHPT vo futbale. Ing. Lenka Galčíková získala pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty za aktívnu propagáciu štúdia a organizáciu ŠVK. Bc. Matej Ružička získal ocenenie študent roka STU za mimoriadny výsledok v oblasti športu. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu IAM!

  FB-Fotky

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS