• darkblurbg
    Uchádzači o bakalárske štúdium
    pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

    RIADENIE PROCESOV
  • darkblurbg
    Kybernetika v chemických
    a potravinárskych technológiách


    Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
    neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
IFAC Symposium on Dynamics and Control of Process Systems
Process Control
FrontSeat
Double Degree
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS