• darkblurbg
  Uchádzači o bakalárske štúdium
  pozrite si aktuálne informácie o akreditovanom bakalárskom študijnom programe

  RIADENIE PROCESOV
 • darkblurbg
  Kybernetika v chemických
  a potravinárskych technológiách


  Spojením inžinierskeho štúdia na STU v Bratislave a VŠCHT v Prahe získaš skúsenosti z dvoch špičkových pracovísk,
  neoceniteľné kontakty s priemyselnou praxou a zamestnávateľmi na Slovensku a v Českej republike.
FrontSeat
Double Degree
 • 24.1.2024 Podujatie

  Obhajoby dizertačných prác

  V stredu 24.1.2024 sa na ÚIAM uskutočnili obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore kybernetika, v študijnom programe riadenie procesov na FCHPT STU v Bratislave. Svoje dizertačné práce úspešne obhájili Ing. Matúš Furka a Ing. Karol Kiš. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom pracovnom aj v osobnom živote!

  FB-Fotky

 • 12.1.2024 Podujatie

  Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce

  V piatok 12.1.2024 Ing. Ľuboš Čirka, PhD. z ÚIAM úspešne obhájil svoju habilitačnú prácu. V rámci obhajoby predniesol Ing. Ľuboš Čirka, PhD. svoju habilitačnú prednášku na tému: NORMAN Database System: zber a vyhodnocovanie údajov o "emerging substances" v životnom prostredí. Srdečne blahoželáme a prajeme, aby aj jeho vystúpenie pred Vedeckou radou FCHPT STU bolo rovnako úspešné!

  FB-Fotka

 • 12.1.2024 Novinka

  Študenti IAM medzi najlepšími študentmi FCHPT STU

  Vo štvrtok 30.11.2023 ocenil pán prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., dekan najlepších študentov FCHPT STU. Medzi ocenenými boli aj študenti nášho ústavu. Matúš Krivošík získal pochvalné uznanie dekana za reprezentáciu FCHPT a STU v športe za reprezentáciu FCHPT vo futbale. Ing. Lenka Galčíková získala pochvalné uznanie dekana za významnú činnosť konanú v prospech fakulty za aktívnu propagáciu štúdia a organizáciu ŠVK. Bc. Matej Ružička získal ocenenie študent roka STU za mimoriadny výsledok v oblasti športu. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu IAM!

  FB-Fotky

 • 11.1.2024 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  Vo štvrtok 11.1.2024 sa na ÚIAM konali obhajoby semestrálnych projektov študentov bakalárskeho štúdia. Svoje zaujímavé semestrálne projekty zamerané na správu databázového úložiska, vývoj mobilnej aplikácie, 3D skenovania objektov a ovládanie dronov pomocou umelej inteligencie úspešne obhájili: Michaela Belušková, Ivana Dukayová, Marek Horecký a Patrik Neštrák.

  FB-Fotka

 • 11.1.2024 Podujatie

  Obhajoby semestrálnych projektov na IAM

  V utorok 9.1.2024 sa na IAM konali obhajoby semestrálnych projektov študentov inžinierskeho štúdia. Svoje zaujímavé práce pred dvomi komisiami prezentovali:  Bc. Martin Bíreš, Bc. Richard Fodor, Bc. Lukáš Lukča, Bc. Vanesa Madleňáková, Bc. Olivér Mészáros, B.Sc. Hamid Ullah Rashedy, Bc. Matej Ružička a Bc. Martina Tomaškovičová.

  FB-Fotky

 • 11.1.2024 Podujatie

  IAM na IEEE Conference on Decision and Control 2023

  V dňoch 13.-15. decembra 2023 sa konala 62. IEEE Conference on Decision and Control, v Marina Bay Sands, Singapur. Z ÚIAM sa konferencie zúčastnili: doc. Ing. Martin Klaučo, PhD., Ing. Juraj Holaza, PhD., Ing. Kristína Fedorová, Ing. Lenka Galčíková a Ing. Roman Kohút.

  FB-Fotky

 • 11.1.2024 Novinka

  Voľný prístup k novému článku IAM

  Sme spoluautormi nového vedeckého článku v prestížnom medzinárodnom vedeckom časopise Expert Systems with Applications:

  Marek Wadinger, Michal Kvasnica: Adaptable and Interpretable Framework for Anomaly Detection in SCADA-based industrial systems

 • 18.12.2023 Podujatie

  Študenti IAM na exkurzii v Slovnafte

  Študenti inžinierskeho stupňa absolvovali 13. decembra 2023 v rámci predmetu Modelovanie v procesnom priemysle exkurziu v Slovnafte. V rámci exkurzie navštívili prevádzku, absolvovali prednášku o celkovom spracovaní ropy od dodania až po finálne produkty a následne navštívili velín, kde mali možnosť pozrieť sa z blízka na riadiace obrazovky. Exkurziu zakončili v serverovni pre DCS (Distributed Control Systems) a APC (Advanced Process Control).

  FB-Fotka

 • 8.12.2023 Podujatie

  IAM v Tréningovom centre v Litvínove

  Študenti inžinierskeho štúdia na IAM absolvovali v rámci predmetu Projekt riadenia procesov v dňoch 18.-20. októbra 2023 školenie v Tréningovom centre v Litvínove, Česko. Školenie sa zameriavalo na riadenie reálnych procesov a bolo vedené skúsenými odborníkmi z praxe. Študenti tak získali ďalšie vedomosti a zručnosti, ktoré im pomôžu pri riešení priemyselných projektov.

  FB-Fotky

 • 8.12.2023 Novinka

  IAM na ENSIC Nancy

  Pán prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc. navštívil univerzitu ENSIC Nancy vo Francúzsku a spolu s kolegami Prof. Abderrazak M. Latifi a Assoc. Prof. Dimitrios Meimaroglou rozvíjali možnosti ďalšej vzájomnej vedeckej spolupráce.

  FB-Fotka

Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS