Vyučujúci: J. Oravec  |  09:00 – 11:00 (Utorok, 22.11.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  10. týždeň  |  Dostupné: 22.11.2022 09:00 – 28.11.2022 09:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code