Vyučujúci: R. Valo  |  08:00 – 10:00 (Štvrtok, 29.09.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  2. týždeň  |  Dostupné: 29.09.2022 08:00 – 05.10.2022 08:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code