Vyučujúci: Z. Takáč  |  13:00 – 15:00 (Streda, 30.11.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  11. týždeň  |  Dostupné: 30.11.2022 13:00 – 06.12.2022 13:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code