Vyučujúci: Z. Takáč  |  12:00 – 13:00 (Streda, 28.09.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  2. týždeň  |  Dostupné: 28.09.2022 12:00 – 04.10.2022 12:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code