Vyučujúci: A. Maťašovský  |  12:00 – 14:00 (Piatok, 30.09.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  2. týždeň  |  Dostupné: 30.09.2022 12:00 – 06.10.2022 12:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code