Vyučujúci: P. Viceník  |  10:00 – 12:00 (Streda, 23.11.2022)  |  Zimný semester 2022/2023  |  10. týždeň  |  Dostupné: 23.11.2022 10:00 – 29.11.2022 10:00  | 

Ohodnoťte zrozumiteľnosť a primeranosť preberaného učiva.


Ohodnoťte prístup a výklad pedagóga.


Slovná pochvala alebo konštruktívna kritika sú veľmi vítané:

QR code