Pracovné zaradenie:
Zástupca riaditeľa ústavu pre pedagogiku
Vedúci oddelenia
Pedagogický pracovník
Oddelenie:
Oddelenie matematiky (OM)
Miestnosť:
NB 614
eMail:
Webová stránka:
https://www.uiam.sk/402444
Telefón:
+421 259 325 334
Vedecká činnosť:
Teória agregačných funkcií, teória kopúl, algebraická a diferenciálna topológia.
Dostupnosť:

Projekty

Výskumné projekty APVV

  1. [2023 – 2027] Vysvetliteľná výpočtová inteligencia vo fuzzy klasifikácii a rozpoznávaní vzorov pomocou ordinálnych súčtov, funkcií odlišnosti a lingvistických súhrnov (Riešiteľ, podaný)

Výskumné projekty VEGA

  1. [2021 – 2023] Agregácia neurčitých dát reprezentovaných intervalmi a vektormi (Riešiteľ, schválený)
  2. [2020 – 2023] Pokročilé riadenie energeticky náročných procesov s neurčitosťami v chemických, biochemických a potravinárskych technológiách (Riešiteľ, schválený)

Výskumné projekty KEGA

  1. [2021 – 2023] Open-source platforma pre tvorbu interaktívnych textov pre podporu dištančných foriem vzdelávania (Riešiteľ, neschválený)
Facebook / Youtube

Facebook / Youtube

RSS